Klik på de 2 første links nedenfor så kommer der blanketter som  du selv kan printe ud, udfylde og aflevere eller sende til

 

Børnehuset,
Svinget 15,
Fensmark,
4684 Holmegaard

 

hvorefter du vil få besked om, at dit barn er optaget på vores venteliste.

 

Indmeldelsesblanket

Samtykkeerklæring                        (skal medsendes indmeldelsesblanket)

 

De nedenfor stående  2 dokumenter skal gennemlæses før indmeldelsesblanket & samtykkeerklæring udfyldes!!!!

Underretning efter artikel 13           

Ret til indsigelse

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kombinationstilbud

Retningslinjer om deltidsplads

 

​