Retningslinjer om deltidsplads

Retningslinjer om deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

Følgende regler om deltidsplads i forbindelse med barsel gælder fra 1. januar 2019.
Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær efter reglerne i barselsloven har ret til deltidspladser på 30 timer pr. uge, til deres børn mellem 26 uger og til skolestart, mod reduceret betaling. Retten gælder alle børn, der bor i husstanden. Retten til en deltidsplads gælder i én sammenhængende periode pr. barn.

Hvordan fungerer en deltidsplads i forbindelse med barsel?

Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling.

I Naturinstitutionen Børnehuset kan en deltidsplads i forbindelse med barsel benyttes mellem kl. 8.15 og 14.15. Det betyder, at barnet først kan afleveres efter kl. 8.15 og skal hentes inden kl. 14.15. Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

Den gældende forældretakst for Naturinstitutionen Børnehuset udgør:

Vuggestuetakst: 3.354,- kr.

Børnehavetakst: 1.974,50- kr.

Ansøgning om deltidsplads:

Ansøgning om deltidsplads skal sendes som sikker mail til Pladsanvisningen enten via e-boks eller via borger.dk, (du vælger først Næstved Kommune, herefter underpunktet vielse, familie, børn og unge og til slut Børnepasning), senest to måneder før den ansøgte periodes start. Ændringer til ansøgningen skal også meddeles senest to måneder før de træder i kraft. Den ansøgte periode skal begynde den 1. i måneden og slutte den sidste i en måned. Ansøgningen skal indeholde den ønskede periode for deltidspladsen samt dokumentation for, at en af forældrene er på barsel i perioden. Er der indgået aftale om barsel med arbejdsgiveren eller jobcenter, skal kopi af denne også fremsendes (Der vil typisk være indgået en aftale senest 8 uger efter fødslen).

Hvornår har forældre ret til en deltidsplads?

Så længe der er en forælder, som er på barsel, har forældrene ret til deltidspladser til deres børn, mellem 26 uger og til skolestart, i et dagtilbud. Forældrene kan derfor skiftes til at have barsel under den ansøgte periode med deltidsplads. Forældrene kan have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt uden at miste retten til en deltidsplads.

Opsigelse før tid af en deltidsplads i forbindelse med barsel:

Forældre kan vælge at deres barns plads, skal overgå til en fuldtidsplads før udløb af den ansøgte periode for deltidspladsen i forbindelse med barsel. Dette kan ske ved henvendelse til Pladsanvisningen, med en arbejdsdags varsel.

Opsigelse af en deltidsplads fra Børnehusets side:

I Naturinstitutionen Børnehuset kan en deltidsplads i forbindelse med barsel benyttes mellem kl. 8.15 og 14.15. Ved 3. overtrædelse af denne aftale kan denne opsiges med øjeblikkelig virkning fra institutionens side. Barnets plads vil derefter igen overgå til en fuldtidsplads.