Personalet

Personalet Janni Hviid Kjerulff – Pædagog og leder
Født 1977.

Personalet Marianne Thuesen – pædagogmedhjælper
Født i 1960.
Tilknyttet vuggestue gruppen.
Personalet Vibeke Juncker – Pædagogmedhjælper
Født i 1978.
Tilknyttet vuggestue gruppen.
Personalet Pernille Hauschild – Pædagog
Født i 1974.
Tilknyttet vuggestue gruppen.
Personalet Tine Meyhoff – Pædagog
Født i 1964
Er tilknyttet børnehavegruppen.
Personalet Pernille Anderen – Pædagogmedhjælper.
Tilknyttet børnehave gruppen.
Personalet Maria Asbirk – Pædagog
Født i 1980.
Tilknyttet børnehave gruppen.
PersonaletPersonalet Julie Nielsen

Vikar

Personalet Tilde Toft

Vikar

 

Personalet Emma Juncker

Vikar