Vi vil være en daginstitution, hvor vi tager udgangspunkt i naturen og årstiderne, og hvor udeliv er i højsædet.
Vores børnehus vil have 12 vuggestuepladser (o-2 årige) og 24 børnehavepladser (3 år til skole start).

Vores aktiviteter vil meget følge årstider og traditioner. I løbet af de skiftende årstider,vil vi naturligt tilgodese
barnets forskellige udviklingsområder, ligesom vi vil tilpasse aktiviteterne til det enkelte barns alder og udvikling.

I naturen udvikles børnenes fantasi, når traditionelt legetøj udskiftes med naturmaterialer.
Motorikken styrkes og der er plads til at udfolde sig på mange måder. Naturen som ramme inspirerer til
legerelationer på tværs af alder og køn, hvilket er med til at udvikle børnenes sociale kompetencer.

Ved at bruge naturen som pædagogisk redskab vil vi gennem leg og udvikling af relationer støtte børnene i
at udvikle empati, ansvarlighed, tillid og livsglæde.

Vi vil tilgodese det enkelte barn ved at tage udgangspunkt i de ressourcer og kompetencer, det enkelte barn har.
Vi lægger vægt på, at alle børn oplever nærværende voksne, omsorg og tryghed og at støtte deres selvværdsfølelse.

Samtidig vægter vi fællesskabet ved at udvise rummelighed og tolerance, interesse for og hjælpsomhed overfor hinanden,
lytte til hinanden og prøve at finde løsningsmodeller i de daglige konfliktsituationer.
Her vil vi voksne være vigtige anerkendende og rummelige rollemodeller.

Forældresamarbejdet skal være kendetegnet ved en åben og ærlig dialog med fælles udgangspunkt i,
at vi sammen vil det bedste for barnet. Forældre skal altid føle sig velkomne i huset, både når de afleverer
og henter deres barn, og have lyst til at involvere sig aktivt i husets dagligdag.


Forældre er også meget velkomne til at tilbringe en hel dag sammen med deres barn og os, og på den måde få et indblik i vores dagligdag.

​